Een slimme hond!

Een zakenman moet vaak op reis.
Om zijn vrouw te letten als hij weg is besluit hij een hond te kopen.
Hij gaat naar de dierenwinkel en vraagt om een hele slimme hond.
Als hij later op reis is belt hij naar huis de telefoon wordt opgenomen door de hond.
DE man vraagt: “is er iemand op bezoek?”
DE hond antwoord: waf, waf (betekent: ja)
DE man vraagt: “is het een man?”
DE hond antwoord: waf, waf
DE man vraagt: “waar zijn ze? Boven? “
DE hond antwoord: waf, waf
De man vraagt: “wat doen ze? “
De hond antwoord: hijg, hijg, hijg.